Komisyonlar

İşletme Yönetimi Bölümü Staj komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ömer BOSNALI

Öğr.Gör. Nuri Sait ALTUN

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR

Öğr.Gör. Şenay GÜREL

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Alaettin İMAMOĞLU

Sosyal Güvenlik Bölümü Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Öğr.Gör. Melih SERTKAN

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Özge AKŞEHİRLİ

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör. A. Kutalmış YALÇIN

Burs/Kısmi Zamanlı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR (Başkan)

Öğr.Gör. Şenay GÜREL (Üye)

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR (Üye)

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU (Üye)

Yatay Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer BOSNALI (Başkan)

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU (Üye)

Öğr. Gör. Özge AKŞEHİRLİ (Üye)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçim komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer BOSNALI (Başkan)

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR (Üye)

Öğr. Gör. Sinan ÇIKMAK (Üye)

İşletme Yönetimi Bölümü Ders İntibak Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ömer BOSNALI

Öğr.Gör. Nuri Sait ALTUN

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR

Öğr.Gör. Şenay GÜREL

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ

İşletme Yönetimi Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ömer BOSNALI

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Alaettin İMAMOĞLU

Öğr.Gör.Nuri Sait ALTUN

Öğr.Gör.Şenay GÜREL

Sosyal Güvenlik Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN

Öğr.Gör. Melih SERTKAN

Çağrı Merkezi Hizmetleri Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Öğr.Gör. Özge AKŞEHİRLİ

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör.A. Kutalmış YALÇIN

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Ders intibak Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Alaettin İMAMOĞLU

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör. A. Kutalmış YALÇIN

Sosyal Güvenlik Bölümü Ders İntibak Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Öğr.Gör. Melih SERTKAN

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Ders İntibak Komisyonu

Öğr.Gör. Özge AKŞEHİRLİ

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör. A. Kutalmış YALÇIN

Muayene Kabul Komisyonu

Hatice ÖKTEN (Başkan)

Şef Baki ERDOĞAN (Üye)

Bilg.İşl.Abdullah ÇAĞAŞAR (Üye)

Hizmet İşleri Kabul Komisyonu

Öğr.Gör.A.Kutalmış YALÇIN (Başkan)

Dr.Öğretim Üyesi Ömer BOSNALI (Üye)

Öğr.Gör.Erdem AKDEMİR (Üye)

Öğr.Gör.Şenay GÜREL  (Üye)

Bilg.İşl.Osman BERLİK (Üye)

Stratejik Planlama Çalışma Komisyonu

Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR (Başkan)

Öğr.Gör.Şenay GÜREL (Üye)

Öğr.Gör.Muzaffer ÇABUKOĞLU (Üye)

Kalite Çalışma Komisyonu

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR (Başkan)

Öğr.Gör. Buşra KESİCİ  (Üye)

ÖĞr.Gör.Sinan ÇIKMAK (Üye)

Bilg.İşl. Abdullah ÇAĞAŞAR (Üye)

Buse Elif UYGUR (Öğrenci)

Risk Değerlendirme ve Analizi Komisyonu

Doç.Dr.Yunus BİÇEN (Başkan)

Öğr.Gör.Ömer Faruk öZGÜR (Üye)

Öğr.Gör.Büşra KESİCİ (Üye)

İç Kontrol Komisyonu

Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR (Başkan)

Hatice ÖKTEN (Üye-Yüksekokul Sekreteri)

Baki ERDOĞAN (Üye- Birim Koordinatörü)

Bologna Komisyonu

Öğr.Gör. Buşra KESİCİ  (Başkan)

Öğr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

Öğr.Gör. Melih SERTKAN (Üye)

Eğitim Komisyonu

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR (Başkan)

Öğr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

Öğr.Gör. Melih SERTKAN (Üye)

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR (Başkan)

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN  (Üye)

ÖĞr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

Kariyer Danışmanlığı Komisyonu

Öğr.Gör. Şenay GÜREL (Başkan)

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ  (Üye)

ÖĞr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İMAMOĞLU (Başkan)

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN  (Üye)

ÖĞr.Gör. Şenay GÜREL (Üye)

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK (Başkan)

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ  (Üye)

ÖĞr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR (Başkan)

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN  (Üye)

ÖĞr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

Spor Komisyonu

Öğr.Gör. Melih SERTKAN (Başkan)

Öğr.Gör. Nuri Sait ALTUN  (Üye)

Şef Baki ERDOĞAN (Üye)

Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

Öğr.Gör. Şenay GÜREL (Başkan)

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ  (Üye)

ÖĞr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK (Başkan)

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN  (Üye)

ÖĞr.Gör. Fatih DURMUŞ (Üye)