Komisyonlar

İşletme Yönetimi Bölümü Staj komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ömer BOSNALI

Öğr.Gör. Nuri Sait ALTUN

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR

Öğr.Gör. Şenay GÜREL

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüü Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Alaettin İMAMOĞLU

Sosyal Güvenlik Bölümü Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Öğr.Gör. Melih SERTKAN

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Özge AKŞEHİRLİ

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör. A. Kutalmış YALÇIN

Burs/Kısmi Zamanlı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR (Başkan)

Öğr.Gör. Şenay GÜREL (Üye)

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR (Üye)

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU (Üye)

Yatay Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer BOSNALI (Başkan)

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU (Üye)

Öğr. Gör. Özge AKŞEHİRLİ (Üye)

İşletme Yönetimi Bölümü Ders İntibak Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ömer BOSNALI

Öğr.Gör. Nuri Sait ALTUN

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR

Öğr.Gör. Şenay GÜREL

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Ders intibak Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Alaettin İMAMOĞLU

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör. A. Kutalmış YALÇIN

Sosyal Güvenlik Bölümü Ders İntibak Komisyonu

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Öğr.Gör. Melih SERTKAN

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Ders İntibak Komisyonu

Öğr.Gör. Özge AKŞEHİRLİ

Öğr.Gör. Erdem AKDEMİR

Öğr.Gör. A. Kutalmış YALÇIN

Muayene Kabul Komisyonu

Hatice ÖKTEN (Başkan)

Şef Baki ERDOĞAN (Üye)

Bilg.İşl.Abdullah ÇAĞAŞAR (Üye)

 Hizmet İşleri Kabul Komisyonu

Öğr.Gör.A.Kutalmış YALÇIN (Başkan)

Dr.Öğretim Üyesi Ömer BOSNALI (Üye)

Öğr.Gör.Erdem AKDEMİR (Üye)

Öğr.Gör.Şenay GÜREL  (Üye)

Bilg.İşl.Osman BERLİK (Üye)