Şablon Yazılar

1. YÖNETİMSEL İŞLER

1.1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Logo

1.2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Program Adları

1.3.Ders Programı

       a. Ders Programı Şablonu

       b. Örnek Ders Programı

1.4.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

       a. Bölüm/Program Kurulu Kararı Üst Yazısı

       b.Bölüm/Program Kurulu Kararı

1.5.Görüş Tutanakları

       a.Görüş Tutanağı

       b.GörüşTutanağı Örneği

       c.Görüş Tutanağı Üst Yazısı

1.6.Mazeret İzinleri Üst Yazısı

1.7.MYO Kurulu ve MYO Yönetim Kurulu

1.8.Harcama Yetkilisi Vekaleti 

       a.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

       b.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi

       c.Harcama-Yetkisi Devir Formu

 1.9.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti

       a.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi

       b.Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü

1.10.Süt İzni Kullanım Talebi

1.11.Kayıtta Kullanılan Belgeler

       a.Etik Sözleşmesi

       b.Sabıka Kaydı Beyanı

       c.Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi

       d.Sağlık Raporu Eksik Evrak Dilekçesi

       e.Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi

       f.Öğrenci Belgesi

1.12.Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler

       a.Yolluklu Görevlendirme Talep Yazısı

       b.Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı

1.13.Cüppe İade Tutanağı

       a.Cüppe İade Tutanağı

       b.Cüppe İade Tutanağı Örneği

1.14.Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

       a.Öğretim Üyesinin Yeniden Atanmak İçin Yazacağı Talep Dilkeçesi

       b.Özgecmis Örneği

       c.Düzce Üniversitesi Atama Kriterleri - ADAY ETKİNLİK-PUAN LİSTESİ

       d.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı

       e.Jüri Üyeliğine Atama Yazısı

       f.Müdürlüğün Personel Daire Başkanlığına Yazacağı Üst Yazı

       g.Juri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi (Öğr.Üyesinin ilk atamasında ödenir, yeniden atmalarda ödenmez)

       h.Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları Görev Süreleri

1.15.Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

       a.Öğretim Görevlisinin Yeniden Atanma İçin Yazacağı Talep Dilekçesi

       b.Faaliyet Raporu

       c.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacagı Üst Yazı (1 Öğr.Gör ataması için)

       d.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacagı Üst Yazı (Birden fazla 1 Öğr.Gör ataması için)

       e.Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları Görev Süreleri

1.16.Burs Komisyon Tutanağı

1.17.Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)- İstek ve Şikayetler İçin

1.18.Birim Oryantasyon Takip Formu

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

2.1.Öğretim Programı Değişikliği

       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)

       b.Program Kurulu Kararı

       c.Öğretim Programı Değişikliği İntibak Çizelgeleri (Word Formatlı)

       d.Ders Bilgi Formu

       e.Karşılaştırma Tablosu (Excel Formatlı)

2.2.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri

       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)   

       b.Program Kurulu Kararı

       c.Derlerin Gruplara Ayrılma Gerekçelerinin Çizelgesi - Tablo 1

       d.Birden Fazla Öğretim Elemanı Tarafından Verilen Derslerin Haftalara Göre Dağılımı-Tablo 2

2.3.Sınav Tarihleri İlan Formu

2.4.Mazeret Sınav Formu

       a.Mazeret Sınavı Dilekçesi Örneği

       b.Mazeret Sınav Bilgilerinin Müdürlüğe İletilmesi (Bölüm Başkanlıklarının Dolduracağı Form)

       c.Mazeret Sınav Bilgilerinin ÖİDB İletilmesi (Müdürlüğün Dolduracağı Form)

2.5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi

       a.Maddi Hata Dilekçesi

       b.Not İşlemleri Formu

2.6.Sınav Evrakları

       a.Sınav Tutanağı

       b.Sınav Evrakı (Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)

       c.Notbildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)

       d.Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

2.7.Ders Devam Muafiyet Tablosu

2.8.Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre

       a.Not Ortamalasına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi

       b.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi

       c.Müdürlüğün Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Not Ortalamasına Göre KAYG)

       d.Müdürlüğün Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG)

       e.Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu

       f.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu

       g.Yatay Geçiş Muafiyet Tablosu (İntibak  Tablosu-Tüm İntibaklarda kullanılabilir)

2.9.Zorunlu Staj Başvuru Formu

2.10.Staj Rapor Dosyası

2.11.Ders Görevlendirmesi

      a.Ek Ders Karşılığı (40.a) Farklı Bir Birimden Öğretim Elamanı Görevlendirme Talebi Üst Yazısı

      b.Öğretim Elamanı Görevlendirme Yazıları Takip Tablosu

      c.Ders Yükü Tablosu

3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

3.1.Araştırma Formu (Kurum dışı çalışmalar için) - Sağlık Bakanlığına Bağlı Birimlerde Yapılacak Çalışmalar İçin

3.2.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar

     a.Bireysel Çalışma Raporu

     b.Tüm Akademisyenlerin Bilimsel Çalışmaları

3.3.Kurum Dışı Paydaşlar ve Kurum Etkinlikleri Tablosu

4.MALİ İŞLER

4.1.Doğrudan Temin

      a.Doğrudan Teminde Kullanılan Evraklar (Hazır Excel Tablosu)

      b.Tif Raporu

      c.Ödeme Emri Belgesi

      d.Performans

      e.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve  Sırası

4.2.Telefon Faturası

      a.Ödeme Emri Belgesi

      b.Performans

      c.Hakediş Belgesi Örneği

      d.Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği

      e.Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Örneği

      f.Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği

      g.Resmi Özel Görüşme Listesi

      h.Teslim Edilecek Evrakların  Listesi ve  Sırası

4.3.Bütçe Hazırlık Aşamaları

      a.Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

      b.İstenen Bilgiler

      c.Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)

      d.Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)

      e.Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)

      f.Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)

      g.Gider Bütçe Fişleri (FORM-13)

      h.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve Sırası

5.DİĞER

5.1.Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)

     a.Oy Pusulası

     b.Bölüm_Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı

     c.MYO Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

5.2.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

5.3. AKTS-Öğrenci İş Yükü Tablosu

5.4. Birim Oryantasyon Yakip Formu

5.5. Ders Bilgi Girişleri Kontrol Listeleri

5.6. Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

5.7. Mezun/Öğrenci/İşveren/Öğretim Elemanı Görüşleri Örnek Soru Formu